Skip to main content
CCM

Čo je klasická čínska medicína?

korene späté s filozofiami taoizmu, konfucianizmu a budhizmu

Klasická čínska medicína (CCM) má svoje korene hlboko späté s filozofiou taoizmu, konfucianizmu a budhizmu. Je to veľmi bohatý a sofistikovaný medicínsky systém, ktorý vo svete funguje už niekoľko tisíc rokov a prepája prírodu, zdravie, život a vesmír.

Vyvinula sa z klasického učenia starých taoistických lekárskych textov. Medzi najznámejšie z nich patria - Huangdi Neijing – Su Wen, Tai Su, Ling Shu; Nan Jing; Mai Jing, Shang Han Lun, a.i. ... Všetky tieto pôvodné školy a prístupy, sú popretkávané šamanizmon, spiritualitou a vnútornou alchýmiou.

Umenie liečiť sa v tých dávnych časoch dedilo z generácie na generáciu alebo bolo predávané priamo z učiteľa na žiaka. Lekárom sa však nebolo možné stať, bez vnútornej kultivácie, ktorá prebiehala vo všetkých pokladoch – v tele, mysli a duchu.

Od samého začiatku bola čínska medicína vytvorená ako personalizovaný liečebný systém. Preto v nej nenájdeme univerzálne prístupy. Od diagnostiky až po terapiu, je vždy individualizovaná, aby čo najlepšie vyhovovala potrebám klienta v každom konkrétnom okamihu.

Kľúčový rozdiel medzi tradičnou čínskou medicínou (TCM) a klasickou čínskou medicínou (CCM) je v používaní viacerých meridánových systémov, vďaka ktorým môžeme osloviť rôzne úrovne ľudskej bytosti. Tradičná čínska medicína využíva 12 primárnych dráh, ktoré sú skutočne dôležité, no sú len časťou celkového obrazu. Klasická čínska medicína v praxi využíva komplexné meridiánové systémy – okrem primárnych dráh aj šľachosvalový systém, Luo spojnice, divergentné a mimoriadne dráhy. Až s pochopením všetkých týchto systémov a ich prepojení je možné nazerať na ľudskú bytosť ako na celok.

Čo je tradičná čínska medicína?

Tradičná čínska medicína vznikla v minulom storočí, ako politická snaha zjednotiť a zjednodušiť, celú čínsku medicínu ako takú. Tým sa z nej "odstrihlo" mnoho dôležitých a neoddeliteľných súčastí a foriem (napr. spiritualita, mysticizmus, práca s krvou, duchmi a vnútorná alchýmia).

Historicky si Čína prešla mnohými kultúrnymi a politickými otrasmi. Mnohé zo starých lekárskych textov sa tak počas tisícročí stratili alebo boli znehodnotené. Napríklad počas vzostupu neokonfucianizmu, v jedenástom storočí nášho letopočtu, bola stará taoistická filozofia a lekárske texty zakázané alebo úmyselne ničené.

A v dvadsiatom storočí sa to zavŕšilo snahou zjednotiť a zosystematizovať rôzne štýly a tradície, spolu s integráciou západnej a čínskej medicíny a jej propagáciou vo svete s názvom TCM.